سرویس و نگهداری

سرویس و نگهداری:

سرویس و نگهداری عبارت است از بازیینی کلیه قطعات نصب شده و نظارت مستمر بر عملکرد کلی سیستم پس از نصب . بطور کلی هیچ سیستم یا مکانیزمی وجود ندارد که نیازمند سرویس و نگهداری و بازبینی دوره ای نباشد به ویژه سیستم هایی که ایمنی آنها نقش اساسی در عملکرد کلی سیستم ایفا می نماید و خرابی آنها باعث خطرات احتمالی جانی می گردد.

گروه صنعتی فارس ایمن:

واحد سرویس و نگهداری گروه صنعتی فارس ایمن متشکل از سرویسکاران آموزش دیده و مجرب در زمینه بالـابر و درب اتوماتیک است ، که با تمام تجهیزات آماده ارائه خدمات و سرویس در اسرع وقت بوده و رفع هر گونه خرابی و اجرای نگهداری پیشگیرانه در جهت افزایش عمر و کارایی دستگاه را بر عهده دارد. این مجموعه با دارا بودن انبار قطعات قابلیت ارائه خدمات سرویس ، نگهداری و جنرال سرویس به تمام برند های موجود در بازار را دارد .